Ndërtojmë vizionet tuaja. Krijojmë realitet.

 
 
 
 

Për ne

 
Historia jonë flet për ne. Ne kombinojmë me sukses qasjen personale të biznesit familjar, ndërsa jemi mjaft të mëdhenj për të siguruar përmbushjen e lehtë të kërkesave të projekteve më të mëdha dhe më komplekse. Përsosmëria në standarde dhe shërbime, janë në zemër të gjithçkaje që bëjmë.

 
 
 
 
 
Ne kujdesemi për ju në rrugën drejt katër mureve tuaja, individualisht dhe personalisht, nga planifikimi deri te dorëzimi i çelësave.

 
 
 
 
 
 
 
 

Projektimi

 
 
 

Auditimi

 
 
 

Ndërtim

 
 
 

Mbikëqyrje

 
 
 
 
 
 

Ekipi ynë i profesionistëve

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Një ekip përgjegjës për dizajn, drejtuar nga një arkitekt ose inxhinier siguron që secila prej rregulloreve shtetërore të përmbushet, duke respektuar vizionin e pronarit të projektit.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auditimi është një proces që përcakton nëse një plan përputhet me ligjet dhe rregulloret specifike. Pajisjet, makineritë, infrastruktura fizike dhe proceset e mirëmbajtjes janë të gjithë shembuj të punës në ndërtesën, për të cilën kërkohen inspektime të rregullta për të siguruar siguri dhe pajtueshmëri.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektet e ndërtimit R&B Bau janë teknikisht dhe ekonomikisht të përballueshme mbi të gjitha. Aktivitetet tona të ndërtimit përfshijnë: hedhjen e themeleve, armaturë dhe hekur, vendosjen e pllakave kryesore, betonim, suvatim dhe gjithçka që lidhet me procesin e ndërtimit.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mbikëqyrja e drejtpërdrejtë në vendin e ndërtimit, zakonisht lejon zbulimin e hershëm të mangësive ose gabimeve që mund të ndihmojnë në kufizimin ose parandalimin e humbjeve.

 
 
 
 
 
 
 

Projekte

 
 
 
 
 
 
 
 

Na kontaktoni

 
Pyetje? Komente? Ide?
Ju lutemi, na shkruani me mbushjen e formatit më poshtë.

 
 
*
 
 
 
*
 
 
 
 
*